Nieuw rekeningnummer Nieuw rekeningnummer
Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Beheer ( SKG ). 
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:
- Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
- Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
Rekeningnummer                            Nieuw rekeningnummer
College van Kerkrentmeesters     
rotestante Gemeente Voorst
NL50FVLB0635805502                     NL36RABO0373708009 
               
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.         
 
terug